Již v loňském roce jsme začali spolupracovat s mobilními hospici. Na doporučení našeho spolku Každý koš pomáhá získal olomoucký  mobilní hospic Nejste sami 50 000 korun od ČSOB v rámci akce Pomoc regionům. Mobilnímu hospici Sv. Jiří v Chebu jsme v únoru tohoto roku za podpory Rotary clubu Prag-Boh a Ing. Matějovského věnovali 35 000 korun na zakoupení dvou polohovacích lůžek pro paliativní pacienty. Spolupráci s mobilními hospici považujeme i nadále za důležitou a budeme v ní pokračovat. Více o paliativní péči v článku paní MUDr. Kristiny Trskové.

Na květen připravujeme otevřený basketbalový charitativní turnaj trojic, jehož výtěžek bude věnován dětem nemocným hemofilií. Organizaci Hemojunior, která pořádá letní tábor pro rodiny těchto dětí, jsme podpořili již v minulosti a cítíme potřebu jim věnovat nejen peníze, ale i povinnost informovat o chorobě, se kterou se dá při dodržování určitých podmínek plnohodnotně žít. Vysvětlit, jak a proč se děti a celé rodiny učí právě na v létě táboře, včetně nitrožilní aplikace medikace. Pokud se o hemofilii chcete dozvědět více, přibližuje problematiku MUDr. Kristina Trsková ve svém článku.

Přihlášku k turnaji a všechny ostatní informace včetně kontaktní osoby naleznete v přihlášce ke stažení. Na turnaj zveme všechny, kteří milují basket a chtějí pomáhat. 

 

Přihláška k turnaji KKP 2019