Paliativní péče se zabývá léčbou a komplexní péčí o pacienty, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním v pokročilém stádiu. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání tak, aby se dosáhlo co nejlepší kvality života i v terminálním stádiu nemoci. Je poskytována lékařsky řízeným týmem odborníků, kteří mají speciální vzdělání v této oblasti.  Pacientům lze nabídnout zařízení domácí paliativní péče (domácí, mobilní hospic), hospic jako samostatně stojící lůžkové zařízení nebo jako oddělení v rámci nemocnice, léčebny či specializované ambulance.

 

MUDr. Kristina Trsková, členka výboru Každý koš pomáhá, z. s