Mobilní hospic

Mobilní hospic je řešením pro rodiny, které si přejí, aby jejich člen mohl strávit poslední chvíle života doma. V prostředí, které zná, a mezi svými nejbližšími. Mobilní hospic zabezpečí potřebné vybavení (polohovací lůžka, zařízení na infuze,…), přítomnost zdravotní sestry a v případě zhoršení stavu pacienta i okamžitou pomoc lékaře. Dobrovolníci se přitom starají o chod domácnosti, pomáhají nakupovat, doprovodit děti na kroužky apod. Specializovaní pracovníci pomáhají pozůstalým připravit se na ztrátu člena rodiny, popř. vyřídit poslední věci člověka.

MUDr. Kristina Trsková, členka výboru Každý koš pomáhá, z. s

 

 

“Spolek Každý koš pomáhá“ sehnal finanční prostředky na nákup dvou elektrických polohovacích postelí, které slouží klientům obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří, o.p.s. Díky firmě Soral &Hanzlík jsme obdrželi dvě nové polohovací postele, z nichž každá má hodnotu 30 000 Kč a firma je Hospici poskytla za částku darovanou od spolku Každý koš pomáhá ve výši 35 000 Kč.

 

Díky štědrosti spolku Každý koš pomáhá a vstřícnosti firmy Soral &Hanzlík můžeme nevyléčitelně nemocným, kteří jsou klienti Hospice Sv. Jiří v chebském nebo tachovském mobilním hospici, zajistit odpovídající péči v domácím prostředí tak,
aby zažily své poslední chvíle v maximálně možné kvalitě.

 

 

 

V Chebu dne 7. 3. 2019

ředitelka Hospice Alena Votavová