Každý koš pomáhá! Štafeta 100 x 100

Pořadatel:

Zapsaný spolek Každý koš pomáhá s desetiletou historií

Hlavní organizátoři:

Jiří Závozda 731 132 110, Jakub Bažant 777 774 547, Petr Závozda 602 373 288

Smysl a cíl akce:

Přispět na rekondiční pobyt na táboře pro dětské hemofiliky, jejich rodiče a sourozence ( viz www.hemojunior.cz)

 

Poradce:

prof. MUDr. Jan Trka, proděkan 2. Lékařské fakulty UK, předseda Komise pro Biologii a diagnózu

Princip:

Člen, ať už startér nebo pokračovatel štafety dá jakýkoli koš (v tělocvičně, do odpadkového, nákupního či prádelního koše…. fantazii se meze nekladou)

Za koš přispěje na pomoc sdružení Hemojunior částkou 100,-Kč (výše není omezena) na konto spolku Každý koš pomáhá 43-3823670287/0100 nebo pokud nechce posílat peníze na účet pošle

DMS POMOCKOSEM 30, DMS POMOCKOSEM 60, DMS POMOCKOSEM 90 na číslo 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč,      více na www.darcovskasma.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha

 

DMS TRV POMOCKOSEM 30, DMS TRV POMOCKOSEM 60 DMS TRV POMOCKOSEM 90 na číslo 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč/za měsíc, příjemce pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč/ za měsíc, více na www.darcovskasma.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha

.

Současně dá fotku nebo video svého koše na svoje facebookové stránky a vyzve další dva své známé, kamarády, aby ve štafetě, kterou odstartoval/a pokračovali stejným způsobem (= aby každý dal koš, přispěl, video dal na fcb a vyzval další dva).

Pokud dva pokračovatele ve štafetě osloví písemně na facebooku, ke své výzvě přidá hashtag #kazdykospomaha   a #pomockosem

Více informací:

Facebook: https://www.facebook.com/kazdykospomaha/?fref=ts

Web: www.kazdykospomaha.cz

Směřování příspěvku:

Konto zapsaného spolku Každý koš pomáhá 43-3823670287/0100 NEBO 4x dárcovská DMS ve tvaru DMS POMOCKOSEM na číslo 8 777. Každá dárcovská DMS je v částce 30,- Kč, přímo na pomoc jde 28,50 Kč. Službu technicky zajišťuje ATS.

 

O Hemofilii:

Hemofilie je dědičné onemocnění způsobené nedostatkem nebo úplným chyběním koagulačního faktoru, který se za normálních okolností vyskytuje v krevní plazmě a účastní se v procesu srážlivosti. V důsledku toho dochází ke zvýšené krvácivosti. Projevuje se  sníženou schopností zastavit krvácení. Často se mohou i po nepatrném podnětu objevovat krevní výrony do kloubů a svalů, někdy vznikají i spontánně. V důsledku opakovaných výlevů krve do kloubů dochází k jejich postižení a deformitám. Objevují se bolestivé podkožní modřiny a v místech opakovaných krvácení do svalů dochází k jejich atrofii. Závažnost onemocnění se liší podle velikosti snížení hodnot koagulačního faktoru.

Obvykle jsou postiženi muži, ženy bývají přenašečkami.

Jedná se o nevyléčitelné celoživotní onemocnění, které může vézt k invalidizaci a je náročné i na psychiku.

Léčba se individuálně přizpůsobuje závažnosti onemocnění. Používají se injekční aplikace koncentrátu srážecího faktoru, který hemofilikům chybí.

U těžších forem se injekce podávají preventivně a pravidelně i když nejsou známky krvácení. Tak se předchází trvalému poškození kloubů.

Velký význam má i správná rehabilitace a nejrůznější rekondiční pobyty.

V České republice je asi 1000 hemofiliků a jejich léčba je soustředěna do hemofilických center.

MUDr. Kristina Trsková, místopředsedkyně spolku Každý koš pomáhá

 

IMG 9833 IMG 9861 IMG 9846 IMG 9837 IMG 9864 Každý koš pomáhá - Tábor v Bělči nad Orlicí

Jiří Závozda a Jakub Bažantimg_9298img_9294