V následujícím období se budeme věnovat násilí na seniorech. Ve spolupráci s Českou televizí se na přelomu října a listopadu uskuteční spotová kampaň na všech jejích programech. V ní podpoříme oběti násilí na seniorech. 

Po návštěvě neziskové organizace Život 90 a rozhovoru s panem Janem Lormanem jsme se rozhodli finančně přispět na Senior telefon – nepřetržitou linku důvěry pro seniory, na kterou se každoročně obrátí 33 000 potřebných seniorů a která od svého vzniku v roce 1990
pomohla půl milionu klientů.Screen Shot 2017-10-15 at 19.51.07

Více se dozvíte na www.zivot90.cz.

Odborný článek MUDr. Kristiny Trskové objasňuje problematiku, jednotlivé příběhy budeme uveřejňovat anonymně na Facebooku a na našich stránkách se souhlasem oběti. Navíc je možné shlédnout některé příspěvky na YouTube. Násilí na seniorech není problémem pouze naší země, ale celé Evropy, možná i světa. Spolek Každý koš pomáhá nechce jen přihlížet.

MUDr. Kristina Trsková – Násilí na Seniorech

Násilí na seniorech by mohlo být definováno jako špatné zacházení s osobami vyššího věku. Za seniora je považován člověk starší 65 let. Projevy násilí mohou být různé. Od fyzického nebo psychického týrání po finanční a materiální zneužívání, zanedbávání péče a nerespektování lidské důstojnosti. Děje se buď doma nebo v nemocnicích či ústavech.

Z mediálního hlediska je toto téma nezajímavé a opomíjené. Stáří není populární, ze společnosti se vytratila úcta ke starším lidem. Senioři se s postupujícím věkem stávají zranitelnými osobami, protože jim ubývá fyzických a psychických sil, sociálních kontaktů, objevují se zdravotní potíže. Senioři zůstávají více doma a mění se z původně nezávislých, samostatných  osob v závislé na druhých.

Neexistuje statistika, která by se zabývala počtem seniorů, kterých se tento problém dotýká, protože většina případů zůstává skrytá. Staří lidé se totiž bojí o svých problémech mluvit, neboť mají obavu, že by pak zůstali úplně sami.

 

Screen Shot 2017-10-15 at 19.51.48

Příběh seniora z ST:

Klient (75 let) volá na linku důvěry po dalším fyzickém napadení svým synem. Při tomto napadení se odhodlal i zavolat policii, ale ta uvěřila slovům syna, že se nic neděje a že modřiny si klient způsobil sám pádem ze schodů. Klient je bezradný, neví, co má dělá, ze syna má panický strach, protože ten vyhrožuje, že ho zabije. Vzhledem k tomu, že se pohybuje jen s pomocí invalidního vozíku, nemůže se bez pomoci syna dostat ven. Telefon může používat jen tehdy, když syn není doma.

Senior telefon – 800 157 157

Bezplatná linka pro seniory a jejich blízké

Život 90 provozuje od roku 1990 telefonickou krizovou linku Senior telefon. Ta za dobu své existence pomohla více než půl miliónu volajících. Ročně se na Senior telefon dovolá na 33 tisíc lidí.Screen Shot 2017-10-15 at 19.51.14

Senioři se na bezplatnou linku důvěry často obracejí se závažnými tématy, jako jsou samota/týraní, doprovázení, informace nebo mezigenerační konflikty. V minulém roce jsme řešili přes 150 telefonátů osob se sebevražedným
i tendencemi a 334 hovorů s problematikou domácího násilí nebo týrání. Senior telefon je jedinou bezplatnou linkou důvěry tohoto typu v ČR, která má nepřetržitý provoz a poskytuje pomoc seniorům ohroženým domácím násilím.

Minuta provozu krizové linky Senior telefon vyjde na 5 Kč. Zasláním 1 DMS v hodnotě 90 Kč tak zajistíte 18 minut provozu, což je průměrná délka trvání jednoho hovoru s člověkem v krizové situaci.  www.zivot90.cz