Ve spolupráci s Českou basketbalovou federací a tentokrát i s pomocí od Konta bariéry pomáháme dvěma mladým ženám, kterým osud nepřál nebo nad kterými v daný okamžik neletěl anděl strážný, aby zasáhl. Jednou z nich je Jana Hanová, která po operaci páteře a prodělaném zánětu mozkových blan zůstala na vozíku. Druhou je Michaela Švajdová, kterou na Florenci srazila tramvaj. V již deset let osvědčeném tradičním modelu přispívají hráči nejvyšší basketbalové soutěže a jednotlivé kluby počtem nastřílených bodů a jejich násobkem o minimální výši 100-, kč. Zapojit se mohou samozřejmě i diváci basketbalových televizních přenosů, firmy i jednotlivci, kteří chtějí pomáhat, což je hlavním mottem našeho spolku.

Všem našim příznivcům a děvčatům, na které je naše pomoc směřována, přejeme krásné Vánoce a pokoj lidem dobré vůle.

Za spolek Petra Bažantová, předsedkyně

Aktualizace:

V našem posledním projektu, který proběhl v prosinci 2016 ve spolupráci s Českou basketbalovou federací a Kontem Bariéry, bylo vybráno 182 419-, Kč pro dvě dívky Janu Hanovou a Michalu Švajdovou.

Děkujeme všem, kteří se na výtěžku podíleli.