Počinem roku 2021 byla pomoc dvěma ženám v nouzi. V rámci Milostivého léta jsme pomohli s oddlužením ve výši 16 000,-Kč. V Českých Budějovicích byl pod záštitou KKP zorganizován turnaj pro Barborku Sedláčkovou s výtěžkem 7 000,-Kč. Navíc jsme podpořili částkou 15000,-Kč Mobilní hospic sv. Jiří v Chebu. Uspořádali jsme 2. ročník turnaje 3×3, při kterém se vybralo 10 400-, Kč a přispěli jsme tak 20 000,- Kč organizaci Hemojunior. Marek Trejtnar z České Třebové vybral na streetballovém turnaji 21001,-Kč ve prospěch Kačky Havelkové, lokální hendikepované holčičky.

Budeme pokračovat v započaté tradici basketbalového turnaje 3 x3 KKP-Open. Výtěžek věnujeme organizaci Hemojunior. S ohledem na ME mužů se letos turnaj uskuteční již 29. května na venkovním hřišti Gymnázia Jana Keplera v Praze 6, podrobnosti najdete na facebooku Každý koš pomáhá. Přihlášky lze posílat na komisionářku turnaje paní Evu Kotrbatou Eva.Kotrbata@seznam.cz, stejně jako v minulých letech.

Prioritou roku 2022 bude podpora Národního basketbalového muzea.