Dnes jsme se setkaly (Petra Bažantová a Kristina Trsková) s Ditou Horochovskou, která je na vozíčku od svých 15 let z důvodu nádoru na páteři, a Lukášem Srbou ze spolku Silou hlasu. Spolek Silou hlasu pořádá kurzy, ve kterých se těžce fyzicky postižení učí ovládat počítač hlasem.

20180827_171704
Petra Bažantová, Dita Horochovská a Kristina Trsková

Spolek Silou hlasu existuje od prosince 2016 a nabízí zdarma zaškolení na počítači se speciálním programem vyvinutým Libereckou univerzitou. Dita nám předvedla, jak snadno lze pomocí hlasových pokynů ovládat počítač. Silou hlasu nejenže poskytuje kurzy, školí zájemce osobně a dojede za nimi, ale pomáhá i najít zaměstnání. Silou Hlasu sází na kvalitu, 2 školitelé proškolili za dobu svého trvání 9 klientů, kteří aplikaci aktivně používají. Více se dozvíte na fcb Silou hlasu.